Logo FAAC SafeZone

SAFE & GREEN.

Inovace má nový význam.

Logo FAAC GreenTech

SAFE & GREEN je u FAAC nový přístup ve světě automatických systémů.

FAAC jako průkopník ve světě vratové a bránové techniky uvádí na trh nové a inteligentnější systémy s důrazem na bezpečnost instalovaných automatických systémů plně v souladu s platnými EU normami a snížení spotřeby elektrické energie a dopadů na životní prostředí a v konečném důsledku snížení provozních nákladů koncovému uživateli.

SAFEzone FAAC pomáhá systémům nebo zařízením zjednodušit realizace v souladu s požadavky současné evropské směrnice o strojních zařízeních (MD 2006/42/EC). SAFEzone zahrnuje celou řadu řešení (hydraulické i elektromechanické pohony v provedení na 24 V nebo 230 V), které v kombinaci s novými řídícími jednotkami pracují jako absolutní enkodér SAFEcoder (patent FAAC) a umožňují nejen nové realizace, ale i vylepšení již nainstalovaných realizací bez nutnosti výměny pohonů.

GREENTECH FAAC umožňuje systémům nebo zařízením v kombinaci s nejnovějšími řídícími jednotkami a patenty FAAC výrazně snížit spotřebu elektrické energie a zjednodušit montáž. To vše několika způsoby:

Použitím spínaného napájecího zdroje s velmi vysokou účinností namísto tradičního nebo toroidního transformátoru na řídících deskách.

Použití vysoce výkonných mechanizmů (cyclo-patent FAAC) pro posuvné brány (s mechanickou účinností 80 %, více než dvojnásobnou ve srovnání s tradičními pohony).

Optimalizace časů otvírání a zavírání u pohonů automatických dveří.

Řídící jednotky, které umožňují “spánkový mód” v pohotovostním režimu, aby se snížila spotřeba energie, když je automatický systém v klidu a absolutní enkodér SAFEcoder (patent FAAC) snížením pracovního času.

Naším cílem je zlepšit postoj k životnímu prostředí, vytvářet skutečné snižování nároků na elektrickou energii pro konečného uživatele díky úspoře provozních nákladů na instalaci. Tyto výsledky byly dosaženy vysokou úrovní výkonnosti automatických systémů FAAC.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!